Ons Vak

Uw projecten rond stadslandbouw begeleiden

Wat ook de doelen, de context, de promotors, de locatie, … zijn,
GreenSurf helpt u om uw projecten een reële meerwaarde te geven.

 

 • Lucratieve projecten waar productie en rentabiliteit een essentieel onderdeel van uitmaken
 • Non-profitprojecten met een hoofdzakelijk sociaal en/of ecologisch doel
 • In openbare of privéruimtes
 • Met erg variabele afmetingen (op het niveau van een gebouw, een wijk, een stad, …)
 • Met gevarieerde teeltmethodes (in volle grond, aardvrij, met hydroponics of aquaponics, …)
 • Met diverse doelgroepen: sociale en leeftijdscategorieën, …
 • Gedragen door diverse overheidsdiensten, projectontwikkelaars, de horecasector, gemeenschappen, bedrijven, …

Economisch :

 • Vastgoedprojecten een toegevoegde waarde geven: de isolatie verbeteren / een label halen / een wedstrijd winnen / het pand/de buurt aantrekkelijker maken, …
 • Onbenutte ruimtes gebruiken
 • De economische activiteit van een gebied stimuleren: tuinbouwactiviteiten uitbouwen, productenverkopen, …
 • De voedselafhankelijkheid van de steden afbouwen

Sociaal :

 • De sociale cohesie van een groep verbeteren (bijv. een bedrijf, een buurt, …)
 • Het welzijn van mensen/een groep verhogen
 • De sociale en intergenerationele vermenging stimuleren
 • De stadsbewoners terug voeling geven met de natuur
 • Kwetsbare bevolkingsgroepen terug aan het werk zetten

Ecologisch :

 • De steden via duurzame ontwikkeling uitbouwen
 • Opnieuw waarde hechten aan de kwaliteit van producten
 • Plaatselijke productie met een lagere CO2-uitstoot stimuleren

Onze Troeven

Waarom verdienen we uw vertrouwen?

merkbare deskundigheid die vertrekt vanuit een wetenschappelijke basis, een beproefde methode en een beheersing van de technieken met betrekking tot stadslandbouw

elkaar aanvullende kwaliteiten en capaciteiten binnen het team

begeleiding met oog voor de duurzaamheid van het project zodat de meerwaarden ook op lange termijn blijven gelden

diensten op maat met gepersonaliseerde oplossingen voor uw behoeften

een coördinerende rol in nauwe samenwerking met onze klanten, maar ook met de andere partijen (architecten, stedenbouwkundigen, …) om iedereen te laten meewerken aan het succes van het project

Tal van verwezenlijkingen met gevarieerde projecten en verschillende doelgroepen (overheidsinstanties, gemeenschappen, projectontwikkelaars, bedrijven, horeca, …)


Onze Aandachtspunten

De wereld krijgt momenteel af te rekenen met ongeziene uitdagingen

 • Bevolkingstoename / explosieve verstedelijking
 • Afname van de landbouwgrond
 • Klimaatverandering
 • Voedselveiligheid en -traceerbaarheid
 • Sociale samenhang
 • Verminderde impact van de landbouwactiviteiten op het milieu

Onze Ambitie

Met die milieu-, economische en sociale belangen in het achterhoofd, willen wij:

« Stadslandbouw uitbouwen als een duurzaam antwoord op de huidige en toekomstige uitdagingen »

In of net buiten de stad landbouwactiviteiten ontwikkelen (tuinbouw, groenteteelt, kleinveeteelt, …) in een context van lokale economie en duurzame ontwikkeling, op een ecologische manier en met respect voor het milieu. Dat is een van de manieren om de stad opnieuw in contact te brengen met de natuur en met haar voedende functies, en om in te spelen op de uitdagingen van onze maatschappij.