Onze Begeleiding

Onze Begeleiding

Van het nadenken over tot het uitvoeren van oplossingen op maat

Uw project is uniek. Daarom willen we, op basis van heel uiteenlopende parameters, een oplossing “op maat” uitwerken die aan uw eigen doelstellingen is aangepast.

Elke fase van een project is belangrijk… GreenSurf helpt u van begin tot eind!


Wilt u uw klanten of ingezetenen een project voorleggen? Met een coherente richtlijn, in overeenstemming met uw territoriale visie en de waarden die u uitdraagt?
GreenSurf helpt u bij het bepalen van uw doelstellingen en bij het opstellen van een strategie.

Om u aangepaste en geschikte oplossingen te kunnen voorstellen, moeten we het bestaande sociale, ecologische, stedelijke, landschappelijke en economische milieu analyseren.. GreenSurf doet hiervoor beroep op een beproefde methode waarbij die verschillende aspecten worden geanalyseerd. Zo kunnen we u gepersonaliseerde scenario’s voorleggen:

 • Soorten doelgroepen: leeftijd, sociale categorie, eventuele betrokkenen partijen, partners die moeten worden ingeschakeld, …
 • Types oppervlaktes/ruimtes en hun functie(s): woning, kantoren, industrie, buurt, …
 • Technische beperkingen: bijv. draagkracht van het dak, waterbehoefte, beschikbare oppervlakken, …
 • Doelstellingen en economische beperkingen: verwachte rentabiliteit, budgettaire grenzen, …
 • Stedenbouwkundige voorschriften en landschapscontext…

Om u een idee te geven van het eindproject en u te helpen bij uw keuze, biedt, Green SURF u volgende elementen aan: :

 • Plannen en schetsen van het project en technische oplossingen
 • Een eerste budgettaire schatting (investeringskosten, rentabiliteit, …)
 • Een benchmark van gelijkaardige verwezenlijkingen

Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, werkt, Green SURF een diepgaande studie uit met :

 • Gedetailleerde plannen
 • Lastenboek met technische specificaties (gebruikte technieken, toegekende oppervlakten, teelttypes, …)
 • Economische studie / businessplan
 • Dossier voor eventuele vergunningen

Indien klanten zich liever niet met het beheer van het project bezighouden, dan neemt GreenSurf de rol van coördinator op zich :

 • Verwezenlijking van de uitvoeringsplannen
 • Selectie en beheer van de leveranciers, aankoop van materiaal en planten, …
 • Opvolging van de werken: toezicht op de vakmensen, werfvergaderingen, …

Of het nu een project betreft dat we zelf hebben opgevolgd of over iets helemaal anders gaat, Green SURF is gespecialiseerd in verschillende niveaus die de duurzaamheid van het project garanderen :

 • Audits: techniek, milieu, sociale dynamiek, …
 • Aanbrengen van technische oplossingen: plantenproblematiek, afwatering, …
 • Zoeken van partners